P-märkta ventilerade golv i Uppsala

27 december 2023

UAMS AB, förvaltare av Ventilerade Golv-webbplatsen, är specialister på att installera det högkvalitativa Jape Ventgolvet. Jape Ventgolv har varit stolt P-märkt sedan 2005 och utmärker sig som det enda ventilerade golvet på marknaden med denna prestigefyllda certifiering.

P-märket är en auktoritativ certifiering utfärdad av RISE Research Institutes of Sweden och står som garant för överlägsen kvalitet och säkerhet genom hela installationsprocessen, från projektering till det färdiga golvet. Jape Ventgolv är P-märkt i överensstämmelse med RISE certifieringsregler SPCR 012, vilket innebär att samtliga krav måste uppfyllas för att det installerade golvet ska få bära detta högt ansedda märke.

Det är viktigt att notera att oavsett om installationen till sist blir P-märkt eller ej, upprätthåller UAMS AB sin konsekvent höga standard när det gäller projektets hantering. Våra etablerade rutiner och strävan efter att leverera överlägsen kvalitet är konstanta och syftar alltid till att ge dig som kund fullständig trygghet och förtroende under hela projektets gång. Med UAMS AB och Jape Ventgolv får du en pålitlig samarbetspartner för ditt golventreprenadsprojekt.

Dessa är kriterierna för funktionsgaranti och P-märkning

Det aktuella projektet ska vara

 • Projekterat av godkänd projektör.
 • Levererat av Jape Ventgolv AB som objektsanpassat materialpaket.
 • Monterat av utbildad och godkänd montör.
 • Monterat enligt monteringsanvisning och ev. detaljritningar.
 • Kontrollerat och godkänt av behörig funktionskontrollant.
 • Kopplat till en separat fläkt (dvs ej byggnadens allmänna ventilation) och driftlarm installerat.

Följande dokument ska vara inskickade

 • Egenkontroll, ifylld av både montör och funktionskontrollant.
 • Relationsritning

Följande dokument skickas till fastighetsägare/förvaltare

 • Intyg, P-märkt mekaniskt ventilerat golv.
 • Drift- och skötselinstruktioner med P-märke
 • Kopia på egenkontroll och relationsritning.

Krav på brukaren för 10 års funktionsgaranti

 • Funktionstest och byte av filter vart annat år.
Tillbaka till nyheter

Vill du bli kontaktad?

RING OSS

0200-77 55 77
crossmenu